Kontakt

Ing. Robert Lelkes - Agrosam
Prevádzka: Gazdovský rad 41 - Dom Služieb, 931 01 Šamorín
Sídlo firmy: Pomlejská 3, 931 01 Šamorín

tel.:031/562 22 52
e-mail:lelkes.r@gmail.com

IČO: 33467633, DIČ: 1020260637, IČ DPH: SK1020260637

zapísaná na Okresnom úrade Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 201-10455